Mazuto deginimas

Vandens mazuto emulsijos paruošimas

Vandens kiekis mazute

Padidėjęs vandens kiekis kure labai sumažina kuro kaloringumą, tiesiogiai proporcingą vandens kiekiui. Tradiciškai mazutas paruošiamas deginimui dviem būdais: vandens išgarinimu arba vandens nusėsdinimu. Siekiant pašalinti vandenį iš mazuto vandens išgarinimo būdu, reikia sunaudoti labai daug energijos ir todėl patiriami dideli lakiųjų kuro komponentų nuostoliai. Todėl vandens pašalinimas vykdomas nusėsdinimo būdu. Tačiau dėl to, kad mazuto ir vandens tankis mažai skiriasi, vanduo nenusėda talpos dugne, o išsidėsto nelygiais sluoksniais kuro masėje. Dėl to trūkinėja fakelas ir gęsta degikliai, o kartais iš viso nepavyksta uždegti degiklių. Antrą kartą mėginant užkurti katilą vyksta stiprūs sprogimai ir dėl susikaupusių degių dujų genda degimo kamera. Siekiant, kad mazuto ir vandens fazių atskyrimas būtų kokybiškas, reikia pakankamai daug laiko, be to, tai mažina efektyvumą. Cheminiais ir biologiniais metodais išvalyti arba utilizuoti tokio vandens neįmanoma, nes labai išauga kapitalo ir eksploatacinės sąnaudos.

Mazuto klampumas ir parafinai

Padidėjęs parafinų kiekis mazutuose labai padidina jo klampumą. Daugkartinis mechaninis mazuto maišymas, netgi labai intensyvus, nežymiai pakeičia polimerizuotų kuro molekulių grandinių ilgį, tik laikinai išmaišo kurą, nesuardo parafino jungčių ir neleidžia pagaminti smulkios dispersinės emulsijos. Išmaišymui reikia daug laiko, patiriami dideli energijos nuostoliai, o laikas, per kurį kuras sugrįžta į pradinę būseną, yra labai trumpas. Atskiri angliavandenilių fragmentai siekia 500–800 mkm. Uždegus tokį kurą, degti pradeda tik išorinė parafinų-angliavandenilių junginio dalis. Todėl mažėja degimo greitis, išmetama daugiau toksinių atliekų ir sudega ne visas kuras (apie 80–85 proc.). Nesudegęs kuras nusėda ant degimo kameros ir šilumokaičių sienelių paviršiaus ir labai sumažina katilo N.V.K. Tam, kad tokio kuro degimas būtų efektyvus, reikia naudoti papildomus daug kainuojančius katalizatorius, specialius labai brangius kuro degiklius ir kitus prietaisus.